Menu
Sabah Crest

SABAH BIODIVERSITY CENTRE OFFICIAL WEBSITE "Sabah Maju Jaya"

Sabah Crest
SABC logo

SABAH BIODIVERSITY CENTRE OFFICIAL WEBSITE "Sabah Maju Jaya"

Bengkel ABS - PIC Protokol bersama KPLB dan Pejabat Daerah

  • Satu bengkel perkongsian input mengenai Akses dan Perkongsian Faedah (ABS) dan Protokol Prior Informed Consent (PIC) akan diadakan bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Pejabat Daerah seluruh Sabah pada 25 Oktober 2021. Tujuan utama adalah untuk memaklumkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai ABS dan protokol PIC kepada setiap ketua daerah di Sabah.